Langdurige Covid

 In Publicaties

In een eerder schrijven hebben wij gewezen op de relatie tussen het lymfestelsel en het hersenvocht. Deze relatie is pas enige jaren geleden wetenschappelijk aangetoond, maar wordt al langer door osteopaten, dus ook door Marc van Leeuwen en Ton van der Heiden, aangetroffen als noodzakelijk aangrijpingspunt voor hun aanpak.

Op 23 januari 2022 werden wij als lezers weer eens herinnerd aan de langdurige klachten, waar sommige patiënten mee blijven worstelen na belast te zijn met het Coronavirus; vooral vermoeidheid, maar ook hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Dit keer een mooi artikel in NU.nl met daarin een verwijzing naar een artikel in het blad Nature: sars-cov-2-infection-and-persistence-throughout-the-human-body-and-brain.

Na een 10-tal patiënten met deze klachten en gedeelde voorgeschiedenis gezien te hebben opperen wij een suggestie, wat betreft de hoofdrolspeler in deze langdurige Covid klacht: de plexus choroideus in de diverse ventrikels in het hoofd, waar hersenvocht wordt geproduceerd. Wij vermoeden dat deze plexi belast zijn met het coronavirus, dat via de bovenste luchtwegen en door het zeefbeen, een poreus bot, in het hersenvocht is terecht gekomen.

Blijft de vraag waarom sommige patiënten wel langdurige klachten houden en andere patiënten na een besmetting helemaal niet. Wij pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar ook hier hebben wij een hypothese voor neergelegd. Wat als deze langdurige covidpatiënten iets gemeen hebben? Bijvoorbeeld dat zij allen eerder door een virus belast zijn, bijvoorbeeld het Epstein-Barr virus, de veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer? Mogelijk hebben partikels van dit virus zich verankerd in de cellen van de plexi choroideus en zijn zij door het coronavirus geactiveerd.

Wij onderkennen dat een 10-tal patiënten geen aantal is waar je keiharde conclusies op mag baseren, maar deze route heeft wel onze grote aandacht en niet onbelangrijk, reeds tot een acceptabele en stabiele klachtenafname geleid.