Wat is Osteopathie?

Osteopathie vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917). Hij combineerde medische kennis met zijn eigen, nieuwe zienswijze. Osteopathie is een manuele geneeswijze, die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen van niet alleen gewrichten, maar in feite van alle weefsels in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.

Een osteopaat weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier deze elkaar kunnen beïnvloeden. Daar waar de beweging verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze beweging. Door het herstel van de beweging kan het betreffende deel van het lichaam weer optimaal functioneren en vermindert of verdwijnt de pijn. Dit herstelproces is volledig toe te schrijven aan het zelf genezend vermogen van het lichaam, waar de osteopaat middels zijn technieken een beroep op heeft gedaan.

Osteopathie is een veilige vorm van geneeskunst, gebaseerd op principes uit de anatomie, fysiologie, neurologie en embryologie. De opleiding tot osteopaat duurt zes jaar, waarin de osteopaat ook leert wat hij niet kan behandelen en wanneer hij iemand moet doorverwijzen. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms onoplosbaar leken.

Beide osteopaten van Andromeda Centrum voor Osteopathie, zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

In onderstaand filmpje kunt u zien hoe de osteopaat werkt.