Tarieven

Met ingang van 1-1-2024 hanteren de behandelaars van Andromeda Centrum voor Osteopathie de volgende tarieven:

  • A.H.G.M. van der Heiden rekent €110 voor zijn eerste intake en onderzoek (30 minuten) en €110 voor ieder vervolgconsult (30 minuten).
  • M.M.M. van Leeuwen rekent €100 voor zijn eerste intake en onderzoek (45 minuten) en €100 voor ieder vervolgconsult (35 tot 45 minuten).
  • C. Degens rekent €100 voor zijn eerste intake en onderzoek (45 minuten) en €100 voor ieder vervolgconsult (35 tot 45 minuten).

Wij verzoeken de patiënt op tijd aanwezig te zijn zodat de gereserveerde tijd optimaal kan worden benut. Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

AfsprakenApp, SMS, email
U kunt desgewenst middels de AfsprakenApp, een e-mail- of sms-bericht een herinnering ontvangen over uw afspraak bij het Andromeda Centrum voor Osteopathie. We willen benadrukken dat u zelf verantwoordelijk blijft voor deze afspraak, ook als u onverhoopt geen herinnering mocht hebben ontvangen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullend pakket. Voor dit aanvullend pakket geldt geen eigen risico.
Neem bij onduidelijkheden contact op met uw zorgverzekeraar, of raadpleeg
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie

De osteopaten van Andromeda Centrum voor Osteopathie zijn geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en zijn lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).