Tarieven

Intake en onderzoek € 90,-
Vervolgconsult € 90,-

Wij verzoeken de patiënt op tijd aanwezig te zijn zodat de gereserveerde tijd optimaal kan worden benut. Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

AfsprakenApp, SMS, email
U kunt desgewenst via AfsprakenApp , via een e-mail- of sms-bericht een herinnering ontvangen over uw afspraak bij het Andromeda Centrum voor Osteopathie. We willen benadrukken dat u zelf verantwoordelijk blijft voor deze afspraak, ook als u onverhoopt geen herinnering mocht hebben ontvangen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullend pakket. Voor dit aanvullend pakket geldt geen eigen risico.
Neem bij onduidelijkheden contact op met uw zorgverzekeraar, of raadpleeg
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie

De beide osteopaten van Andromeda, Centrum voor Osteopathie, zijn geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en zijn lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).