Prikkelbaredarmsyndroom

 In Uit de praktijk

Een mevrouw, 55 jaar oud, melde zich met buikklachten, die door de internist als spastisch colon zijn gediagnosticeerd en waar hij niets aan kon doen. Omdat ik het jaar ervoor een familielid van haar behandeld had met buikklachten, kwam zij met dit probleem bij mij.

Een spastisch colon, of prikkelbaredarmsyndroom zoals het ook wel genoemd wordt, kent pijnklachten in het buikgebied en aangezien er bij medisch onderzoek geen bijzonderheden gevonden worden, is er ook geen passende behandeling voorhanden. Wij noemen dit als osteopaat ook wel functionele darmproblemen; de pijnklachten maken slechts duidelijk dat de darmen overprikkeld worden door iets. Mogelijk door iets buiten het buikgebied zelf.

Een osteopaat onderzoekt niet alleen de buik, maar het hele lichaam. Hij neemt dus zowel het bewegingsapparaat, de inwendige organen en hun relaties met de bloedvaten, lymfevaten en zenuwen, als ook de schedel met daarin de hersenvliezen, hersenvocht en zenuwen onder de loep. Het doel is om te achterhalen waar er stoornissen zijn, die tot klachten in het lichaam leiden. De onderliggende stoornis wordt door de osteopaat gezocht in een verminderde beweeglijkheid, omdat de darm relaties heeft op lokaal niveau in de buik, maar ook via de zenuwen met het centraal zenuwstelsel, tot in de hersenen toe.

Bij deze patiënte speelde een overprikkeling vanuit het zenuwstelsel een belangrijke rol. Een slepend sociaal conflict had het emotioneel centrum in het centrale zenuwstelsel belast. Behandeling van diverse gedeelten van het zenuwstelsel en mobilisatie van een gedeelte van de wervelkolom, heeft geleid tot een veel minder gevoelige buik, wat na enige maanden tijdens een evaluatie bleek. Een beter inzicht in het ontstaan van deze klacht met een geruststellend effect zal wellicht ook voor een positieve bijdrage hebben gezorgd.