Wat kan een osteopaat voor je doen?

 In Publicaties

Wat is osteopathie en wat kan een osteopaat precies voor je doen?
Osteopathie is een samenvoeging van de Griekse woorden ostheon (weefsel) en pathos(gevoel). De osteopaat zoekt naar bewegings- verliezen in het lichaam door middel van onderzoek met de handen, en tracht deze op te heffen.

De osteopathie onderzoekt en behandelt drie grote lichaamssystemen die nauw verbonden en van elkaar afhankelijk functioneren.Zo heb je het bewegingsapparaat, waartoe alle botten, gewrichten, kapsels, banden, spieren en peesbladen (fascieën) behoren.

Het tweede lichaamssysteem is het viscerale systeem. Hieronder vallen de organen met de bloedvaten en het lymfestelsel. Ook organen bewegen. Beweging is voor ieder orgaan essentieel. De nieren bijvoorbeeld bewegen zo’n 600 meter per dag. Verklevingen door operaties, ongevallen, doorbloedingsstoornissen of ontstekingen kunnen bewegingsverlies in de hand werken waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan, ter hoogte van het orgaan doch ook elders.

Het derde systeem is het cranio-sacraal systeem, ook wel schedel-heiligbeen systeem genoemd. Hiermee wordt bedoeld de schedel, wervelkolom, het zenuwstelsel en de hersenvochtcirculatie. Dit is een zeer dynamisch bewegend geheel dat er o.a. voor zorgt dat de hersenvloeistof circuleert in het gehele centrale zenuwstelsel. Deze circulatie zorgt voor een goede voeding en bescherming van het zenuwstelsel.
De beweeglijkheid van de schedel en wervelkolom is ook belangrijk ter onderhoud van de elasticiteit van de hersenvliezen.

Oorzaken van bewegingsverlies in dit cranio-sacrale systeem kunnen van allerlei aard zijn;
– mechanische trauma’s zoals een moeizame geboorte, een hersenschudding
– bacteriële en virale infecties
– intoxicaties door chemische stoffen
– emotionele problematiek

Storingen in het cranio-sacrale systeem kunnen leiden tot velerlei klachten, zoals concentratieverlies, vergeetachtigheid, hoofdpijn, ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, huilbaby’s, hormonale dysbalans zoals onregelmatige cyclus, overgangsklachten of depressiviteit, tintelingen en/of pijn in benen of armen.

Tussen alle drie systemen bestaat een wisselwerking dankzij een net van omgevend en verbindend bindweefsel, waarin zich bloed, lymfe en hersenvocht bevinden. Deze vloeistoffen behoren vrijelijk te kunnen stromen.

Onder normale omstandigheden is het lichaam in staat allerlei storingen zelf op te heffen; de zogenaamde homeostatische werking, een natuurlijk proces. Indien het evenwicht tussen de bewegende delen in het lichaam, zoals gewrichten, organen, bloedvaten en zenuwen is verstoord, dan heeft dit een negatieve invloed op de zelfregulerende werking van ons lichaam: de persoon wordt ziek of krijgt klachten. Voor het herstel van dit evenwicht kunt u terecht bij een osteopaat.
De osteopaat kijkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een fysiotherapeut, manueel therapeut of chiropractor, dus niet uitsluitend naar het bewegingsapparaat, maar naar het hele lichaam. Het is geen symptoomgerichte therapie, maar gezocht wordt naar de oorzaak achter het ontstaan van klachten. Het kenmerkende van het lichaam is dat de oorzaak doorgaans op een heel andere plaats ligt dan waar je de klachten voelt. Een voorbeeld: iemand heeft schouderpijn links. Tijdens het onderzoek vindt de osteopaat een bewegingsprobleem van de maag. Door de beweeglijkheid van het omliggende steunweefsel van de maag te normaliseren, verdwijnen de schouderklachten. Er hoeft daarbij beslist nog geen sprake te zijn van maagklachten. De osteopaat heeft de klacht bestreden, maar via de veroorzakende structuur.

Een ander voorbeeld betreft huilbaby’s. Dit huilen kan worden veroorzaakt door een geboortetrauma, waardoor de schedelbasis iets verwrongen wordt en tegen een zenuw drukt. Allerlei klachten kunnen het gevolg zijn, zoals excessief huilen, veelvuldig spugen, slechte zuigrespons, darmkrampjes, enz. Deze functionele klachten van de pasgeborene zijn volkomen veilig te behandelen middels osteopathie.

Hoe weet ik of een osteopaat betrouwbaar is?
Osteopathie is een beschermd beroep, maar osteopaat is geen beschermde titel: iedereen mag zich osteopaat noemen. Een goede osteopaat is doorgaans aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie ( N.V.O.) en staat geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie ( N.R.O.). Geregistreerde osteopaten hebben aan alle opleidings-en exameneisen voldaan en worden hierop regelmatig getoetst. Afgestudeerde osteopaten dragen de titel D.O.-M.R.O. D.O. staat voor “Diploma in de Osteopathie”, en M.R.O. voor “Member of the Register of Osteopathy”, de Engelse benaming voor lid van het N.R.O.
De meeste osteopaten die in Nederland zijn geregistreerd, zijn afgestudeerde fysiotherapeuten die een vijf-tot zesjarige opleiding tot osteopaat hebben gevolgd. In Engeland, Frankrijk en Amerika zijn er vele universiteiten waar osteopathie wordt gedoceerd. In Nederland, Duitsland en België zijn er nu ook opleidingen.

Met welke klachten kun je bij een osteopaat terecht?
Osteopathie kan helpen bij uiteenlopende klachten, zoals nek-, rug-, en gewrichtsklachten, maag-en darmstoornissen, maar ook bij chronische kaakholte- of voorhoofdsholteontsteking, chronische oorontsteking bij kinderen en volwassenen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, aangezichtspijn, huilbaby’s….
Deze lijst is allesbehalve volledig. In het algemeen kan een bezoek aan de osteopaat juist zinvol zijn bij klachten waarvan de reguliere geneeskunst zegt:”u zult ermee moeten leren leven”.
Dat wil niet zeggen dat de osteopaat alle klachten daadwerkelijk kan genezen. Osteopathie echter kan wel de patiënt soms versteld doen staan van het herstelvermogen van de mens, ongeacht leeftijd van de patiënt en duur van de klacht.

Wordt de behandeling bij een osteopaat vergoed door mijn verzekering?
Het overgrote deel van de zorgverzekeraars vergoedt de behandeling van een osteopaat D.O.
( geregistreerd bij het N.R.O.) geheel of gedeeltelijk. U kunt informeren bij uw verzekering of uw polis erop nakijken. Op de website van de N.V.O., www.osteopathie.nl staat ook uitgebreide informatie over osteopathie in zijn algemeenheid en over de vergoedingen van zorgverzekeraars.
Een osteopaat is vrij toegankelijk en u heeft geen verwijzing van een huisarts nodig.

Artikel over Osteopathie, Veldhovens Weekblad, 2006, Osteopathie