Praktijkreglement Osteopathie

Informatie:

Voor de brochure “Osteopathie bij volwassenen”  en “Osteopathie bij baby’s en kinderen”  verwijzen wij u naar onze website: www.andromeda-osteopathie.nl.

Tarieven:

Eerste consult:   € 90,00

Vervolgconsult:  € 90,00

Over het algemeen kunt u uitgaan van 3 tot 5 behandelingen.

 AfsprakenApp:

Als patiënt van ons centrum kunt u gebruikmaken van de AfsprakenApp. Deze app herinnert u aan de afspraken, die u bij Andromeda Centrum voor Osteopathie heeft gemaakt. U kunt de afspraken in de app opzoeken en u ontvangt herinneringen hieraan. Ook als u de app niet gaat gebruiken, krijgt u voortaan herinneringen via E-mail. Daardoor hoeft u nooit meer een afspraak te vergeten.

Wij maken u er echter  wel op attent dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor het nakomen van uw afspraken.

Afspraak wijzigen of annuleren & absentie:

Wenst u uw afspraak te wijzigen of te annuleren doet u dit dan vroegtijdig. Gereserveerde tijd voor een afspraak welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd wordt in rekening gebracht.

Ook bij niet tijdig aanwezig zijn of bij niet verschijnen op uw afspraak zijn wij genoodzaakt de kosten door te berekenen.

Verwijzing:

U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak maken.

 Vergoedingen zorgverzekeraars:

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de osteopathische behandeling geheel of gedeeltelijk als een osteopaat is ingeschreven in het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) en de titel D.O.-MRO mag voeren. Alle osteopaten binnen onze praktijk voldoen aan beide voorwaarden.

De vergoeding kan per verzekeraar en per aanvullend pakket verschillen. Wij adviseren u voor aanvang van de behandeling navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar

vergoedt per consult, dan is het mogelijk om, op uw verzoek, het onderzoek en de behandeling in twee consulten, op twee verschillende dagen te plannen.

 Declaratie:

De declaratie van uw behandelingen wordt in principe verstuurd naar het e-mailadres dat van u bekend is in onze administratie tenzij u de declaratie liever op papier wenst te ontvangen.

Hygiëne

Wij doen er alles aan om u in een schone praktijk te behandelen. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat u ook zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne.

Legitimatieplicht

Wij zijn verplicht om uw legitimatie te controleren. Daarom verzoeken wij u om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Bescherming  persoonsgegevens

De beroepsgroep osteopathie is gebonden aan de medische geheimhoudingsplicht. Alléén in het volgende  geval kunnen uw medische gegevens naar derden worden overgebracht:

  • Als daarom door derden wordt verzocht, maar ook dan alleen na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming

De dossiervorming is gebonden aan regels. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die een goede waarborg vormt voor bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacy-statement kunt u vinden op onze website: www.andromeda-osteopathie.nl/privacy-statement

Klachtenregeling

U mag er van uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over uw behandeling of de manier waarop uw osteopaat of een van onze medewerkers met u omgaat, dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken. Dit geldt ook voor klachten die u heeft over onze organisatie of klachten van niet medische aard over onze osteopaten. Dit is goed voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de osteopathie en onze organisatie.

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de brochure in de wachtkamer.

 Vragen & aanvullende informatie:

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie betreffende Osteopathie, kijkt u dan op onze website: www.andromeda-osteopathie.nl  of neemt u contact met ons op via 040-2541154, optie 1, wij zijn u graag van dienst. Via bovengenoemde website kunt u ook de brochures m.b.t. Osteopathie inzien.

info@andromeda-osteopathie.nl