Wkkgz

Andromeda, Centrum voor Osteopathie, is aangesloten bij de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Meer informatie over deze geschillencommissie treft u op:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/onze-rol-en-de-wkkgz/de-wkkgz